«

»

הדפס פוסט זה

מגישת הטלוויזיה, מיכל דליות (“סופר נני”)

“חזק !! חזק מאד!! מטריד, מפחיד ואומר הרבה עלינו.

אעשה ככל יכולתי להפיץ את הבשורה.”

מיכל דליות