«

»

הדפס פוסט זה

מגישת הטלוויזיה, מיקי חיימוביץ’

“חשוב שכולם יראו את ההרצאה הזו.
האפקט שלה הוא מדהים!”


מיקי חיימוביץ'