הדפס עמוד זה

דו”ח פעילות – 2014

דו”ח פעילות מפורט של פרויקט Gary-TV.com בשנת 2014. הדו”ח באנגלית.
בבקשה שקלו לתרום לפרויקט.

http://www.gary-tv.com/garymain/wp-content/uploads/2014/11/2014activity.pdf