הדפס עמוד זה

אז מה בעצם הבעיה עם ניסויים בבעלי חיים?

סרטון שמצליח להעביר בכמה דקות את הסוגיה המורכבת של הבעייתיות המדעית עם עריכת ניסויים בבעלי חיים. הסרטון הוכן על ידי ארגון הרופאים האמריקאי לרפואה אחראית, המונה אלפי רופאים אשר מתנגדים לביצוע ניסויים בבעלי חיים מטעמים מדעיים ומוסריים כאחד.