הדפס עמוד זה

חשיפת כלבוטק על משחטת תנובה / אדום אדום: התמונות שצונזרו מהתכנית

כאשר התמונות אותן רפי גינת וצוות כלבוטק צינזרו והתעלמו מהן בטענת זוועה (“לא תראו דם”) נחשבות להליך התקין והלגיטימי בכל הבושה הזו, ברור שהנורמה מעוותת מהיסוד.

באיזה עוד מצב חומר הנאסר לשידור מציבור בוגר נחשב ללגיטימי וחוקי?!