הדפס עמוד זה

מה נורא יותר: לשרוף דגל או לשרוף בעל חיים?

איך הגענו למצב בו חפצים דוממים קדושים יותר מאשר ישויות חיות ונושמות?